Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Thursday, March 12, 2009

Mae fy mab, Seth

Dyma mae fy mab Seth – here is my son Seth

Mae e ’n un deg naw mlwydd oed, nawr – he is nineteen years old now.Roedd e n penblwydd am mis Chwefror dau deg wyth – It was his birthday on February 28thMae fy mlog yn hwyr achos mae fy chyfrifriadur wedi cael yn firws ‘da fe – My blog is late because my computer had a virus.Ond, fe gwnaethon ni yn dathlu! – But we did celebrate!
Fe aethon ni allan ar ginio – we went out for dinner


Fe fwyton ni ’n Little Creatures neuadd bwyta yn Brunswick – we ate at the Little Creatures Dining Hall in Brunswick.

Rydyn ni ’n wedi teimlo yn soffistigedig – we felt very sophisticated.

Mae fy merch Priya yn diflas, tipyn bach – My daughter Priya was a little bit bored.
Mae hi’n anodd i body yn ifancaf – It is difficult to be the youngest


Pen bywydd hapus, Seth!

No comments: