Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Friday, December 2, 2011

Fy wythnos Cymreig

Dydd Llun - Monday

Fe gorffennais i ddarllen 'Mae hen wlad fy nhadau gan Gwynfor Evans - I finished reading 'Land of my fathers by Gwynfor Evans.

Roedd pedwar cant chwech deg pump tudalen gyda y llyfr - the book had four hundred and sixty five pages.

Fe ddarllenais i pob tudalen. - I read every page.

Wnes i ddim yn ddarllen e yn Gymraeg - I didn't read it in Welsh.

Ond, bydda i'n darllen e yn Gymraeg unwaith nes ymlaen. - but, I will read it in Welsh one day.

Dydd Mawrth - Tuesday

Roedd y ddosbarth diwetha Cymraeg am eleni - was the last Welsh class for this year.

Fe orffennon ni ddarllen 'Y bywyd Blodwen Jones' - we finished reading 'The life of Blodwen Jones.'

Roedd e'n ddoniol iawn.

Dydd Mercher - Wednesday

Fe es i i weld 'Under Milk Wood' ar y theatr Heidelberg - I went to see Under Milk Wood at the Heidleberg Theatre.

Fe mwynheuais i e yn fawr iawn - I enjoyed it very much.

Dydd Iau - Thursday

Wnes i ddim gwneud dim byd Cymreig - I didn't do anything Welsh.

Gosh! What do you think I am? Obsessive? 😊

Dydd Gwener - Friday

Siaradais i gyda ffrindiau newydd ar Skype - I spoke with my new friend on Skype.

Fe wnaethon ni siarad Cymraeg ers bron dwy awr - we spoke Welsh for almost two hours. (there were a few English words thrown in - but mostly Welsh)

Dw i wedi blino iawn nawr I am very tired now.

Mae rhaid i fi fynd i gwely - I must go to bed.

Nos da!

No comments: