Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Saturday, October 1, 2011

Gwlyio y pel-droed - watching the football

Mae heddiw yn y rownd terfynol o bel-droed, rheolau Awstraliantoday is the final round of Australian rules football. 


Dyn ni’n enw e 'r ‘Grand Final'  – we call it the Grand Final.

Mae gyfrianchol gyda fi I have a secret. Dw i ddim yn hoffi pel-droedI don’t like football. Dydy e ddim yn Awstralian iawn – this is not very Australian. Efallai, dw i’n gwylio y pel-droed gyda fy nghwr, Andrew, prynhawn yma Therefore, I am watching football with my husband Andrew, this afternoon.

Dyma ydy e'n bwyta creisionhere he is eating crisps.

Mae fe’n gallu bwyta creision achos mae fe’n mynd i feicio bob dydd Sadwrn yn y mynydd he is able to eat crisps because he cycles every Saturday in the mountains. Dw i ddim yn bwyta creision achos dw i’n cysgu bob dydd Sadwrn yn y gwely gwastadI am not able to eat crisps because I sleep in every Saturday, on a flat bed.

Achos, dw i ddim hoffi chwaraeon, dweudais i i fy nghwr – bydda i’n gwylio y pel-droed os dw i’n gallu gweithio yn fy nghyfrifriadur a yfed coffi. Because I don’t like sport, I said to my husband – I will watch the football if I can work on my computer and drink coffee.
Dw i’n cael y prynhawn hfrydI am having a lovely afternoon. Dw i wedi ysgrifennu llthyr i fy Nghefnder yn GymruI have written a letter to my cousin in Wales. Dw i’n ysgrifennu y blog yma, nawr – now, I am writing this blog.

Fel i ddweud, dw i ddim yn hoffi pel-droed – like I said, I don’t like football. Ond dw i’n gobeithio bod y tîm Gathod yn enill – but I hope Geelong wins.

Pam? Why?

Pryd, daeth fy nheulu o Lloegr i Awstralia, daethon ni fyw yn dref Geelongwhen my family came from England to Australia, we lived in Geelong. Roedd fy Nhad yn gweithio i ‘Ford’my dad was working for Ford. Effallai, dw i’n gobeithio bod tîm Geelong yn enill, heddiwtherefore, I hope Geelong wins today.

Mae nhw yn enill, nawr, am y trydydd chwarterthey are winning now, at he third quarter. Mae y gêm yn mynd yn gyffrous – yn gyffrous iawn, iawn. The game is getting exciting – very, very exciting.
Mae rhaid i fi stopio ysgrifennu, nawr  I must stop writing now. 

Edrych â y gêmwatch the game.

Efallai, dw i’n gwneud hoffi pel-droed tipyn bachperhaps, I do like football, a little bit.

Efallai, dw i’n tipyn bach Awstralian, hefydperhaps I am a little bit Australian too.


Mae flin da fi, am fy nrwg Cymraeg - sorry about my bad Welsh. :-)


No comments: