Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Sunday, October 30, 2011

Pethau welais i yn y Grampians - things I saw in the Grampians

Blodau gwyllt - wild flowers

Kangaroos diog - lazy kangaroos

Mamau a babanod

Clywais i'r kookaburras chwerthin, hefyd - I heard the kookaburras laugh too.

Dyn ni'n cael dros y Sul yn hyfryd

No comments: