Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Sunday, August 5, 2012

ychdig o luniau - a few pictures

Ychdig o bobl wedi gofyn am luniau - a few people have asked for pictures. 

Felly, heddiw, pan ro'n i'n cerdedd o'r brifysgol i'r dref, tynnais i ychdig o luniau - therefore, today, when I walked from the university to the town, I took a few pictures. 

Dychmygu, dyn ni'n cerdedd i gyd - imagine we are walking togetherDw i'n mynd i ddosbarth yn y adeliad yma - I go to class in this building
Mae'r brifysgol ydy lan y bryn uwchben y dref - the university is on a hill above the townMae llawer o blodau yn y Haf - there are lots of flowers in the summer


Siop y pethe - a Welsh Language book shopDyma 'r olwg o'r castell - here's the view from the castle. 
Treehouse, ydy y caffi organic - Tree house, is the organic cafe. Dw i'n prynu fy mara spelt i yma - I buy my spelt bread here. Adeliadau llywodreath - government buildings


Dyma y olwg o'r fynwent - here's the view from the cemetery Beth ydych chi'n meddwl - what do you think? Aberystwyth ydy dref hyfryd - Aberystwyth is a lovely town.

Dw i'n sicr byddwch chi'n cytuno - I'm sure you will agree.

No comments: