Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Monday, January 9, 2012

Mae periant bara gyda fi - I have a bread machine

Rhoidd ein plant i ni beriant bara am Nadolig – Our children gave us a bread machine for Christmas.


Yn gyntaf, ro’n i’n synnu gan y anrhegion – at first, I was surprised by the gift. 

Dw i ddim yn ‘domestic goddess’ neu ‘earth mother’ – I am not a domestic goddess or an earth mother. 

Dw i wedi bod gwybod i ddweud ‘best thing’ ac ‘sliced bread’ yn y un frawddeg – I have been known to say best thing and sliced bread in the same sentence. 

Ond y mwy meddyliais i e, y mwy wnes i sylweddoli  roedd e’n syniad da – But the more I thought about it, the more I realised, it was a good idea. 

Dw i ddim yn gallu bwyta gwenith – I can’t eat wheat. 

Prynais i bara arbenigedd a rhio e yn y rhwegell – I buy specialty bread and put it in the freezer. 

Ond fy ngŵr, Andrew, ddim yn hoffi bara wedi i rewi – But my husband, Andrew, doesn’t like frozen bread. 

Mae fe’n prynu bara ffres – he buys fresh bread. Ond wedyn, mae gormod o fara gyda ni – but then we have too much bread. 

Mae rhaid i ni daflu e yn y bin yn aml – we have to thow it in the bin often.

Roedd periant bara yn syniad da – the bread machine was a good idea!

Darllenais i llyfr gwydbodaeth – I read the information book. 

Wedyn, es i allan a prynu y blawd arbenigedd – then I went out and bought the specialty flour. 

Roedd amser yn dechrau – it was time to begin. 

Wnes i mesuro y blawd ac y ‘yeast’ yn ofalus ar fy nghlorian newydd – I measured the four and the yeast carefully on my new scales. 

Wnes i dywallt y dŵr mewn – I poured the water in. Ac wedi troi y periant ymlaen – and turned the machine on. 

Wedyn arhosais i ac arhosais i – then I waited and I waited. 

Cymerodd y periant pedair a hanner awr i bobi y bara - the machine took four and a half hours to bake the bread. Ond pan daeth e allan o'r periant roedd e’n berffaith – But when it came out of the machine, it was perfect.

Diolch yn fawr plant – thanks very much kids!

Mae'n ddrwg da fi am y llunia yn ddrwg - apologies for the bad photos (and Welsh). 

Dw i ddim gallu bod yn dda yn bopeth - I can't be good at everything. :-)

1 comment:

Meg Dunley said...

How fantastic! A bread machine! I think my reaction would be similar to yours. I have nominated you for the Versatile Blogger Award if you are interested. Pop by and grab the award if you like. :)